Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Zmiana Studium Czechowice Rekreacyjna

Przystąpienie do sporządzenia zmiany: uchwała XXXVII/773/2022 z dnia 2022-06-09

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2022-06-23 do 2022-07-14

Sposób rozpatrzenia wniosków: pobierz rozstrzygnięcie

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-01-09 do 2023-02-09

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu Studium: pobierz rysunek Studium

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-02-07

Składanie uwag: do 2023-03-02


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do SUiKZP

Zobacz na mapie