MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Struktura własności


  Struktura własności, to prezentowana w Geoportalu Inwestora mapa własności i władania gruntami w granicach administracyjnych miasta Gliwice. W poszczególnych pozycjach legendy zdefiniowane są następujące podmioty:

 • Własność: Gmina - grunty stanowiące własność Miasta Gliwice.

 • Własność: Gmina, inne podmioty - grunty stanowiące współwłasność Miasta Gliwice i innych podmiotów, w tym Skarbu Państwa, osób fizycznych, osób prawnych.

 • Własność: Gmina, Trwały zarząd - grunty Miasta Gliwice oddane w trwały zarząd innym podmiotom.

 • Własność: Gmina, Trwały zarząd, użytkowanie wieczyste - grunty Miasta Gliwice, których częścią udziału podmioty władają poprzez trwały zarząd, częścią - użytkowanie wieczyste.

 • Własność: Gmina, Użytkowanie - grunty Miasta Gliwice oddane w użytkowanie innym podmiotom.

 • Własność: Gmina; Użytkowanie, użytkowanie wieczyste - grunty Miasta Gliwice, których częścią udziału podmioty władają poprzez użytkowanie, częścią - użytkowanie wieczyste.

 • Własność: Skarb Państwa - grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.

 • Własność: Skarb Państwa, inne podmioty (bez JST) - grunty stanowiące współwłasność Skarbu Państwa i innych podmiotów, z wyłączeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego (Miasto Gliwice, Powiat, Województwo).

 • Własność: Skarb Państwa; Trwały zarząd - grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd innym podmiotom.

 • Własność: Skarb Państwa; Użytkowanie - grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie innym podmiotom.

 • Własność: Skarb Państwa; Użytkowanie, użytkowanie wieczyste - grunty Skarbu Państwa, których częścią udziału podmioty władają poprzez użytkowanie, częścią - użytkowanie wieczyste.

 • Własność: Skarb Państwa; Trwały zarząd, użytkowanie - grunty Skarbu Państwa, których częścią udziału podmioty władają poprzez trwały zarząd, częścią - użytkowanie.

 • Własność: Województwo - grunty stanowiące własność Województwa.

 • Własność: Powiat - grunty stanowiące własność Powiatu.

 • Własność: osoba fizyczna - grunty stanowiące własność osób fizycznych.

 • Własność: osoba fizyczna; Użytkowanie - grunty osób fizycznych oddane w użytkowanie innym podmiotom.

 • Własność: osoba prawna - grunty stanowiące własność osób prawnych.

 • Własność: osoba prawna, osoba fizyczna - grunty stanowiące współwłasność osób fizycznych i osób prawnych.

 • Użytkowanie wieczyste: Gmina - grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, Województwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie.

 • Użytkowanie wieczyste: Gmina; Trwały zarząd - grunty Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Gliwice, oddane w trwały zarząd osobom prawnym.

 • Użytkowanie wieczyste: Gmina, inne podmioty - grunty stanowiące własność Skarbu Państw oddane w użytkowanie wieczyste Gminie i innym podmiotom.

 • Użytkowanie wieczyste: osoba fizyczna - grunty stanowiące własność Miasto Gliwice oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.

 • Użytkowanie wieczyste: osoba prawna - grunty stanowiące własność Miasta Gliwice, Skarbu Państwa, Województwa oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym.

 • Użytkowanie wieczyste: osoba prawna, osoba fizyczna - grunty stanowiące własność Miasto Gliwice, Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

 • Pozostałe - inne, niesklasyfikowane w pozostałych kategoriach formy własności i władania.

flagi i stopka ue