MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Projekt MSIP

    Nazwa projektu: „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”

    Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet II – „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

    Okres realizacji: 2007 - 2011
    Całkowita wartość projektu (umowa): 2 549 492,00 PLN
    Wartość dofinansowania (umowa): 2 167 068,20 PLN

flagi i stopka ue