MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Portale


    Portale to, bezpośrednio nie wchodzące w skład Miejskiego System Informacji Przestrzennej (MSIP), jednostkowe serwisy umożliwiające dostęp do usług i danych związanych z miastem Gliwice. Za poprawność funkcjonowania serwisów oraz aktualność i jakość danych odpowiedzialne są podmioty realizujące poszczególne portale (informacja wewnątrz portali).

flagi i stopka ue