MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Katalog metadanych


    Katalog metadanych to miejsce, w którym publikowane są metadane geoinformacyjne. Metadane, zwane inaczej „dane o danych”, prezentują zasoby informacyjne zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP).
    Użytkownik może wyszukiwać metadane o warstwach, kategoriach czy usługach przestrzennych. Wyszukiwanie może być realizowane na podstawie słów kluczowych, nazwy czy lokalizacji interesujących obiektów. Prezentacja znalezionych obiektów obejmuje dokumenty metadanych, zakres przestrzenny, wizualizację zasobu przestrzennego.
    Użytkownik może pobrać plik XML z dokumentem metadanych.

flagi i stopka ue