wyszukiwarka
zaawansowana wyszukiwarka
nowości
nowości, aktualności, bieżące wydarzenia
/ strona główna

MIEJSKIE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ/WYNAJEM...

Informujemy, iż GEOPORTAL INWESTORA został wzbogacony o nowy profil

OFERTA NIERUCHOMOŚCI

prezentujący gminne grunty niezabudowane i zabudowane przeznaczone do sprzedaży oraz lokale na sprzedaż lub do najmu. Dotychczasowa miejska oferta publikowana odrębnie na stronach Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej została zgrupowana w jednym miejscu – na planie Gliwic, w MSIP. W nowy profilu jest możliwość wyszukiwania ofert wg rodzaju nieruchomości, powierzchni nieruchomości, osiedla, ulicy oraz adresu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACJE OGÓLNE

Internetowy Plan Miasta jest elementem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

System Informacji o Terenie dla Miasta Gliwice wpisany jest do ewidencji lokalnych systemów informacji o terenie pod numerem identyfikacyjnym 24_08/08.

Dane pobierane są z serwera ISDP - hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miasta Gliwice.

Internetowy Plan Miasta ma charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013