wyszukiwarka
zaawansowana wyszukiwarka
nowości
nowości, aktualności, bieżące wydarzenia
/ strona główna

INFORMACJE OGÓLNE

Internetowy Plan Miasta jest elementem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

System Informacji o Terenie dla Miasta Gliwice wpisany jest do ewidencji lokalnych systemów informacji o terenie pod numerem identyfikacyjnym 24_08/08.

Dane pobierane są z serwera ISDP - hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miasta Gliwice.

Internetowy Plan Miasta ma charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013