MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Wykazy MPZP

nowe

lp:1
ID:4
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2016_331_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4
Zwyczajowa nazwa MPZP:Bojków Wschód
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Uchwalony przez Radę Miasta (przed wejściem w życie)
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2016-02-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12166,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):214.12
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:2
ID:2
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2015_235_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą miasta
Zwyczajowa nazwa MPZP:Bojków Zachód
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:W trakcie opracowania
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2015-10-08
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12064,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):113.93
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:3
ID:3
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2016_332_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4
Zwyczajowa nazwa MPZP:Bojków Środkowy
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Etap uzgodnień
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2016-02-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12167,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):408.74
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:4
ID:16973
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.83
Numer w rejestrze MPZP:83
Wewnętrzny numer MPZP:83_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Brzezinka 1
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2013-07-24
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2013-05-09
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-83
Data uchwalenia MPZP:2016-03-17
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-83
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1914
Powierzchnia MPZP (ha):295.8
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XIV/358/2016
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1914
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-83
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2016-05-01
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-83
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:5
ID:17129
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.79
Numer w rejestrze MPZP:79
Wewnętrzny numer MPZP:79_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Brzezinka 2
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2013-07-24
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2013-05-09
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-79
Data uchwalenia MPZP:2015-07-23
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-79
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4196
Powierzchnia MPZP (ha):133.31
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:VIII/176/2015
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 4196
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-79
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-08-19
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-79
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:6
ID:16700
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.82
Numer w rejestrze MPZP:82
Wewnętrzny numer MPZP:82_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Brzezinka 3
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2013-07-24
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2013-05-09
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-82
Data uchwalenia MPZP:2016-03-17
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-82
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1860
Powierzchnia MPZP (ha):231.87
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XIV/359/2016
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1860
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-82
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2016-04-29
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-82
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:7
ID:24285
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.69
Numer w rejestrze MPZP:69
Wewnętrzny numer MPZP:69_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Zwyczajowa nazwa MPZP:Centrum - zmiany B
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2008-12-11
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2009-02-19
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-69
Data uchwalenia MPZP:2012-10-25
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-69
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4934
Powierzchnia MPZP (ha):37.31
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXVI/500/2012
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4934
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-69
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-12-22
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-69
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:8
ID:23241
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.75
Numer w rejestrze MPZP:75
Wewnętrzny numer MPZP:75_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Zwyczajowa nazwa MPZP:Centrum - zmiany C
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2008-12-11
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2009-02-19
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-75
Data uchwalenia MPZP:2014-11-06
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-75
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5957
Powierzchnia MPZP (ha):78.65
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XLVII/1039/2014
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5957
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-75
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2014-12-20
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-75
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:9
ID:17508
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.67
Numer w rejestrze MPZP:67
Wewnętrzny numer MPZP:67_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-18
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i Cmentarzem Komunalnym
Zwyczajowa nazwa MPZP:Cmentarz
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2010-10-28
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-67
Data uchwalenia MPZP:2012-06-28
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-67
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3450
Powierzchnia MPZP (ha):0.2
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:1000
Numer uchwały:XXI/424/2012
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3450
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-67
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-09-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-67
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:10
ID:19672
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.72
Numer w rejestrze MPZP:72
Wewnętrzny numer MPZP:72_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-02-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”
Zwyczajowa nazwa MPZP:Czechowice
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2012-10-24
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2011-03-17
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-72
Data uchwalenia MPZP:2014-05-08
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-72
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2861
Powierzchnia MPZP (ha):528.02
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XLIII/906/2014
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2861
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-72
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2014-05-31
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-72
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:11
ID:22897
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.71
Numer w rejestrze MPZP:71
Wewnętrzny numer MPZP:71_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”
Zwyczajowa nazwa MPZP:Dzielnica Akademicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2012-06-11
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-71
Data uchwalenia MPZP:2014-05-08
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-71
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2860
Powierzchnia MPZP (ha):110.16
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XLIII/905/2014
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2860
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-71
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2014-05-31
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-71
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:12
ID:22783
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.28
Numer w rejestrze MPZP:28
Wewnętrzny numer MPZP:28_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Data uchwalenia MPZP:2002-07-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Powierzchnia MPZP (ha):0.73
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXIX/915/2002
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2014-05-31
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:13
ID:22683
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.28
Numer w rejestrze MPZP:28
Wewnętrzny numer MPZP:28_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Data uchwalenia MPZP:2002-07-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Powierzchnia MPZP (ha):109.98
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXIX/915/2002
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2002-11-01
Wersja do:2014-05-31
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:14
ID:22784
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.28
Numer w rejestrze MPZP:28
Wewnętrzny numer MPZP:28_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2014-05-30
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:71
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Data uchwalenia MPZP:2002-07-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Powierzchnia MPZP (ha):109.25
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXIX/915/2002
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2014-05-31
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:15
ID:15937
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.80
Numer w rejestrze MPZP:80
Wewnętrzny numer MPZP:80_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Gwarków
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2013-11-05
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2013-09-12
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-80
Data uchwalenia MPZP:2015-08-27
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-80
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4577
Powierzchnia MPZP (ha):5.93
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:X/203/2015
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 4577
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-80
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-09-24
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-80
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:16
ID:20500
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.81
Numer w rejestrze MPZP:81
Wewnętrzny numer MPZP:81_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego
Zwyczajowa nazwa MPZP:Góry Chełmskiej
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2013-05-28
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2010-04-29
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-81
Data uchwalenia MPZP:2015-12-17
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-81
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 7641
Powierzchnia MPZP (ha):12.91
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XII/297/2015
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 7641
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-81
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2016-01-29
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-81
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:17
ID:20422
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.47
Numer w rejestrze MPZP:47
Wewnętrzny numer MPZP:47_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Brzezinka”
Zwyczajowa nazwa MPZP:KSSE Brzezinka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2005-03-02
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-12-22
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-47
Data uchwalenia MPZP:2006-06-29
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-47
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103 z dnia 28 sierpnia 2006r., poz. 2893, skorygowana Woj. Śl. z dnia 8 stycznia 2007r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 5 z dnia 12 stycznia 2007r., poz. 123.
Powierzchnia MPZP (ha):164.71
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XLIII/1120/2006
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 28.08.2006 r., nr 103, poz. 2893, str. 12531-12541
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-47
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2006-09-28
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-47
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:18
ID:20576
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.46
Numer w rejestrze MPZP:46
Wewnętrzny numer MPZP:46_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Niepaszyce”
Zwyczajowa nazwa MPZP:KSSE Niepaszyce
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2005-03-02
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-12-22
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-46
Data uchwalenia MPZP:2006-06-29
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-46
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 103 z dnia 28.08.2006 r., poz. 2894
Powierzchnia MPZP (ha):53.87
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XLIII/1121/2006
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 28.08.2006 r., nr 103, poz. 2894, str. 12542-12550
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-46
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2006-09-28
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-46
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:19
ID:18017
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.52
Numer w rejestrze MPZP:52
Wewnętrzny numer MPZP:52_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Pole Łabędy”
Zwyczajowa nazwa MPZP:KSSE Pole Łabędy
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-11-25
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,1405,1
Data uchwalenia MPZP:2007-02-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,9563,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 65 z dnia 16.04.2007 r., poz. 1368
Powierzchnia MPZP (ha):30.89
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:IV/90/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.04.2007 r., nr 65, poz. 1368, str. 6275-6286
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://www.katowice.uw.gov.pl/download/s/urzad/dzienniki_urzedowe/2007/dz65p.pdf
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2007-05-17
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/core/download/documents/.att/lV/n6XZgXQdi_I0SCazXf4w/IV_90_2007.jpg
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:20
ID:21404
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.68
Numer w rejestrze MPZP:68
Wewnętrzny numer MPZP:68_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-26
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką
Zwyczajowa nazwa MPZP:KSSE da Vinci
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2011-06-30
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2010-09-23
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-68
Data uchwalenia MPZP:2012-10-25
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-68
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4933
Powierzchnia MPZP (ha):56.16
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXVI/499/2012
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4933
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-68
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-12-22
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-68
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:21
ID:8
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2015_202_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Kozłowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:W trakcie opracowania
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2015-08-27
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12029,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):45.17
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:22
ID:7
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2016_482_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona
Zwyczajowa nazwa MPZP:Ligota Zabrska - Baildona
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:W trakcie opracowania
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2016-09-08
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12324,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):290.47
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:23
ID:23532
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.65
Numer w rejestrze MPZP:65
Wewnętrzny numer MPZP:65_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
Zwyczajowa nazwa MPZP:Obwodnica - A4
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2010-10-28
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-65
Data uchwalenia MPZP:2018-06-13
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-65
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z dnia 27.07.2011 r., poz. 3010
Powierzchnia MPZP (ha):1154.81
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:IX/113/2011
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.07.2011 r., nr 159, poz. 3010, str. 11469-11524
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-65
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-65
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:24
ID:24361
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.1
Numer w rejestrze MPZP:1
Wewnętrzny numer MPZP:1_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha
Zwyczajowa nazwa MPZP:Opel
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2012-12-21
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:68
Data użytej mapy podkładowej:1983-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1995-12-28
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-1
Data uchwalenia MPZP:1996-05-23
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Powierzchnia MPZP (ha):0.26
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/344/96
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-1
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-12-22
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:25
ID:24362
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.1
Numer w rejestrze MPZP:1
Wewnętrzny numer MPZP:1_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha
Zwyczajowa nazwa MPZP:Opel
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1983-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1995-12-28
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-1
Data uchwalenia MPZP:1996-05-23
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Powierzchnia MPZP (ha):3.73
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/344/96
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-1
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2017-10-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:26
ID:24359
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.1
Numer w rejestrze MPZP:1
Wewnętrzny numer MPZP:1_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha
Zwyczajowa nazwa MPZP:Opel
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1983-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1995-12-28
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-1
Data uchwalenia MPZP:1996-05-23
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Powierzchnia MPZP (ha):294.01
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/344/96
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-1
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:1996-06-15
Wersja do:2012-12-22
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:27
ID:24363
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.1
Numer w rejestrze MPZP:1
Wewnętrzny numer MPZP:1_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha
Zwyczajowa nazwa MPZP:Opel
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2017-10-15
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:86
Data użytej mapy podkładowej:1983-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1995-12-28
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-1
Data uchwalenia MPZP:1996-05-23
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Powierzchnia MPZP (ha):290.28
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/344/96
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-1
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2017-10-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:28
ID:24360
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.1
Numer w rejestrze MPZP:1
Wewnętrzny numer MPZP:1_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha
Zwyczajowa nazwa MPZP:Opel
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1983-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1995-12-28
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-1
Data uchwalenia MPZP:1996-05-23
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Powierzchnia MPZP (ha):293.75
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/344/96
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 31.05.1996 r., poz. 52
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-1
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-12-22
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:29
ID:19351
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.86
Numer w rejestrze MPZP:86
Wewnętrzny numer MPZP:86_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-02-14
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką
Zwyczajowa nazwa MPZP:Opel II
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2013-11-20
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2013-11-07
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-86
Data uchwalenia MPZP:2017-09-07
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-86
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4981
Powierzchnia MPZP (ha):290.17
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXX/687/2017
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4981
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-86
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2017-10-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-86
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:30
ID:18184
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.63
Numer w rejestrze MPZP:63
Wewnętrzny numer MPZP:63_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa
Zwyczajowa nazwa MPZP:Ostropa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2009-04-27
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-63
Data uchwalenia MPZP:2010-12-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-63
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 10.02.2011 r., poz. 598
Powierzchnia MPZP (ha):1344.16
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:III/14/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 10.02.2011 r., nr 33, poz. 598, str. 2111-2155
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-63
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-03-13
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-63
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:31
ID:23483
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.63
Numer w rejestrze MPZP:63
Wewnętrzny numer MPZP:63_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa
Zwyczajowa nazwa MPZP:Ostropa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2009-04-27
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-63
Data uchwalenia MPZP:2010-12-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-63
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 10.02.2011 r., poz. 598
Powierzchnia MPZP (ha):1344.15
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:III/14/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 10.02.2011 r., nr 33, poz. 598, str. 2111-2155
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-63
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-63
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:32
ID:23484
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.63
Numer w rejestrze MPZP:63
Wewnętrzny numer MPZP:63_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa
Zwyczajowa nazwa MPZP:Ostropa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:2009-04-27
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-63
Data uchwalenia MPZP:2010-12-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-63
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 10.02.2011 r., poz. 598
Powierzchnia MPZP (ha):0.01
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:III/14/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 10.02.2011 r., nr 33, poz. 598, str. 2111-2155
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-63
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-63
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:33
ID:1
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2015_139_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Piwna
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:W trakcie opracowania
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2015-06-18
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,11957,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):13.24
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:34
ID:5
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2015_270_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego
Zwyczajowa nazwa MPZP:Pocztowa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:W trakcie opracowania
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2015-11-19
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12100,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):5.23
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:35
ID:22197
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.53
Numer w rejestrze MPZP:53
Wewnętrzny numer MPZP:53_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-26
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Port
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-11-25
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-53
Data uchwalenia MPZP:2007-10-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-53
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4674
Powierzchnia MPZP (ha):137.89
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XI/325/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.12.2007 r., nr 215, poz. 4674, str. 18793-18812
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-53
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2008-01-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-53
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:36
ID:15960
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.59
Numer w rejestrze MPZP:59
Wewnętrzny numer MPZP:59_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Zwyczajowa nazwa MPZP:Sikornik i Trynek
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2008-02-04
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-59
Data uchwalenia MPZP:2010-06-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-59
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2373
Powierzchnia MPZP (ha):393.59
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXV/1063/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 04.08.2010 r., nr 143, poz. 2373, str. 10687-10718
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-59
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-59
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:37
ID:23517
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.59
Numer w rejestrze MPZP:59
Wewnętrzny numer MPZP:59_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Zwyczajowa nazwa MPZP:Sikornik i Trynek
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2008-02-04
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-59
Data uchwalenia MPZP:2010-06-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-59
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2373
Powierzchnia MPZP (ha):393.56
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXV/1063/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 04.08.2010 r., nr 143, poz. 2373, str. 10687-10718
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-59
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-59
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:38
ID:23518
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.59
Numer w rejestrze MPZP:59
Wewnętrzny numer MPZP:59_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Zwyczajowa nazwa MPZP:Sikornik i Trynek
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:2008-02-04
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-59
Data uchwalenia MPZP:2010-06-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-59
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2373
Powierzchnia MPZP (ha):0.02
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXV/1063/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 04.08.2010 r., nr 143, poz. 2373, str. 10687-10718
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-59
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-59
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:39
ID:17678
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.57
Numer w rejestrze MPZP:57
Wewnętrzny numer MPZP:57_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-20
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Stare Gliwice
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2008-02-04
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-57
Data uchwalenia MPZP:2010-04-29
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-57
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 107 z dnia 15.06.2010 r., poz. 1787
Powierzchnia MPZP (ha):255.61
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXIV/1036/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 15.06.2010 r., nr 107, poz. 1787, str. 7403-7430
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-57
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-07-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-57
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:40
ID:20563
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.42
Numer w rejestrze MPZP:42
Wewnętrzny numer MPZP:42_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Zwyczajowa nazwa MPZP:Stare Łabędy
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2006-09-27
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:46
Data użytej mapy podkładowej:2003-07-31
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2002-10-10
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Data uchwalenia MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Powierzchnia MPZP (ha):0.3
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXV/885/2005
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 09.11.2005 r., nr 132, poz. 3267, str. 20280-20292
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2006-09-28
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:41
ID:18035
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.42
Numer w rejestrze MPZP:42
Wewnętrzny numer MPZP:42_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Zwyczajowa nazwa MPZP:Stare Łabędy
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2003-07-31
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2002-10-10
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Data uchwalenia MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Powierzchnia MPZP (ha):188.1
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXV/885/2005
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 09.11.2005 r., nr 132, poz. 3267, str. 20280-20292
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2005-12-10
Wersja do:2006-09-28
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:42
ID:20562
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.42
Numer w rejestrze MPZP:42
Wewnętrzny numer MPZP:42_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Zwyczajowa nazwa MPZP:Stare Łabędy
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2003-07-31
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2002-10-10
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Data uchwalenia MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Powierzchnia MPZP (ha):187.8
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXV/885/2005
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 09.11.2005 r., nr 132, poz. 3267, str. 20280-20292
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2006-09-28
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:43
ID:14763
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.60
Numer w rejestrze MPZP:60
Wewnętrzny numer MPZP:60_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Zwyczajowa nazwa MPZP:Szobiszowice Wschód
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-12-13
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2007-02-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,9559,2
Data uchwalenia MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,10600,2
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2908
Powierzchnia MPZP (ha):624.87
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXVII/1089/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.09.2010 r., nr 188, poz. 2908, str. 14319-14366
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2010/2908/
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-10-17
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/core/download/documents/.att/6C/_o3rFwT9O6VNBwBO5xaQ/XXXVII_1089_2010.jpg
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:44
ID:24516
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.60
Numer w rejestrze MPZP:201
Wewnętrzny numer MPZP:201_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-18
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Zwyczajowa nazwa MPZP:Szobiszowice Wschód
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-12-13
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2007-02-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-60
Data uchwalenia MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-60
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2908
Powierzchnia MPZP (ha):4.61
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXVII/1089/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.09.2010 r., nr 188, poz. 2908, str. 14319-14366
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-60
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-10-17
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-60
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:45
ID:9183
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.61
Numer w rejestrze MPZP:61
Wewnętrzny numer MPZP:61_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-29
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Zwyczajowa nazwa MPZP:Szobiszowice Zachód
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-12-13
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2007-02-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,9560,2
Data uchwalenia MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,10601,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2909
Powierzchnia MPZP (ha):253.23
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXVII/1090/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.09.2010 r., nr 188, poz. 2909, str. 14366-14414
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2010/2909/
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-10-17
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/core/download/documents/.att/vh/X6cKTqTfuJZeHMqLTxGQ/XXXVII_1090_2010.jpg
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:46
ID:18125
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.66
Numer w rejestrze MPZP:66
Wewnętrzny numer MPZP:66_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-11-10
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
Zwyczajowa nazwa MPZP:Traktorzystów
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2010-10-28
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-66
Data uchwalenia MPZP:2012-06-28
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-66
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3285
Powierzchnia MPZP (ha):57.98
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXI/423/2012
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3285
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-66
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-09-08
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-66
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:47
ID:20616
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.54
Numer w rejestrze MPZP:54
Wewnętrzny numer MPZP:54_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Zwyczajowa nazwa MPZP:Wilcze Gardło
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2002-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Data uchwalenia MPZP:2007-10-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Powierzchnia MPZP (ha):237.05
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XI/326/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.12.2007 r., nr 215, poz. 4675, str. 18812-18848
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-09-08
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:48
ID:20615
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.54
Numer w rejestrze MPZP:54
Wewnętrzny numer MPZP:54_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Zwyczajowa nazwa MPZP:Wilcze Gardło
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2002-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Data uchwalenia MPZP:2007-10-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Powierzchnia MPZP (ha):295.01
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XI/326/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.12.2007 r., nr 215, poz. 4675, str. 18812-18848
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2008-01-27
Wersja do:2012-09-08
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:49
ID:20619
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.54
Numer w rejestrze MPZP:54
Wewnętrzny numer MPZP:54_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Zwyczajowa nazwa MPZP:Wilcze Gardło
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2012-09-15
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:67
Data użytej mapy podkładowej:2002-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Data uchwalenia MPZP:2007-10-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Powierzchnia MPZP (ha):0.2
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XI/326/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.12.2007 r., nr 215, poz. 4675, str. 18812-18848
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-09-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:50
ID:20618
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.54
Numer w rejestrze MPZP:54
Wewnętrzny numer MPZP:54_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Zwyczajowa nazwa MPZP:Wilcze Gardło
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2002-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Data uchwalenia MPZP:2007-10-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Powierzchnia MPZP (ha):294.81
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XI/326/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.12.2007 r., nr 215, poz. 4675, str. 18812-18848
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-09-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:51
ID:20617
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.54
Numer w rejestrze MPZP:54
Wewnętrzny numer MPZP:54_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Zwyczajowa nazwa MPZP:Wilcze Gardło
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2012-09-07
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:66
Data użytej mapy podkładowej:2002-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2005-09-15
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Data uchwalenia MPZP:2007-10-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Powierzchnia MPZP (ha):57.96
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XI/326/2007
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27.12.2007 r., nr 215, poz. 4675, str. 18812-18848
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2012-09-08
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:52
ID:22313
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.13
Numer w rejestrze MPZP:13
Wewnętrzny numer MPZP:13_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-26
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Carrefour mały
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1983-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-13
Data uchwalenia MPZP:2000-06-29
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-13
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 508
Powierzchnia MPZP (ha):1.79
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XIX/438/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 508
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-13
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2000-10-15
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-13
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:53
ID:15952
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.25
Numer w rejestrze MPZP:25
Wewnętrzny numer MPZP:25_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Powierzchnia MPZP (ha):8.75
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/670/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:54
ID:15930
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.25
Numer w rejestrze MPZP:25
Wewnętrzny numer MPZP:25_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Powierzchnia MPZP (ha):9.08
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/670/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-08-10
Wersja do:2010-09-04
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:55
ID:15953
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.25
Numer w rejestrze MPZP:25
Wewnętrzny numer MPZP:25_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-12
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2010-09-03
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:59
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Powierzchnia MPZP (ha):0.33
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/670/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:56
ID:23494
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.25
Numer w rejestrze MPZP:25
Wewnętrzny numer MPZP:25_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Powierzchnia MPZP (ha):0.72
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/670/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:57
ID:23493
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.25
Numer w rejestrze MPZP:25
Wewnętrzny numer MPZP:25_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Powierzchnia MPZP (ha):8.03
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/670/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:58
ID:20537
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.18
Numer w rejestrze MPZP:18
Wewnętrzny numer MPZP:18_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw11 Kozielska-DK88
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-18
Data uchwalenia MPZP:2001-01-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-18
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 732
Powierzchnia MPZP (ha):2.34
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/554/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 732
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-18
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-06-12
Wersja do:2010-07-16
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-18
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:59
ID:20538
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.18
Numer w rejestrze MPZP:18
Wewnętrzny numer MPZP:18_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw11 Kozielska-DK88
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2010-07-15
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:57
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-18
Data uchwalenia MPZP:2001-01-11
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-18
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 732
Powierzchnia MPZP (ha):2.34
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXV/554/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 732
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-18
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-07-16
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-18
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:60
ID:17653
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.17
Numer w rejestrze MPZP:17
Wewnętrzny numer MPZP:G1/4,2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw2 Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Powierzchnia MPZP (ha):7.29
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/477/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:61
ID:17652
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.17
Numer w rejestrze MPZP:17
Wewnętrzny numer MPZP:G1/4,2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-20
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw2 Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Powierzchnia MPZP (ha):7.6
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/477/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-05-05
Wersja do:2010-09-04
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:62
ID:17654
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.17
Numer w rejestrze MPZP:17
Wewnętrzny numer MPZP:G1/4,2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-20
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw2 Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2010-09-03
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:59
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Powierzchnia MPZP (ha):0.31
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/477/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:63
ID:23492
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.17
Numer w rejestrze MPZP:17
Wewnętrzny numer MPZP:G1/4,2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw2 Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Powierzchnia MPZP (ha):0.59
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/477/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:64
ID:23491
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.17
Numer w rejestrze MPZP:17
Wewnętrzny numer MPZP:G1/4,2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw2 Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Powierzchnia MPZP (ha):6.71
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/477/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:65
ID:18170
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.21
Numer w rejestrze MPZP:21
Wewnętrzny numer MPZP:Obw/4-G2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Powierzchnia MPZP (ha):0.87
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/666/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-08-10
Wersja do:2016-01-29
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:66
ID:20496
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.21
Numer w rejestrze MPZP:21
Wewnętrzny numer MPZP:Obw/4-G2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Powierzchnia MPZP (ha):0.85
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/666/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2016-01-29
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:67
ID:20497
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.21
Numer w rejestrze MPZP:21
Wewnętrzny numer MPZP:Obw/4-G2/2
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-04-23
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2016-01-28
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:81
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Powierzchnia MPZP (ha):0.02
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/666/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2016-01-29
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:68
ID:18156
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.22
Numer w rejestrze MPZP:22
Wewnętrzny numer MPZP:22_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-22
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-22
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Powierzchnia MPZP (ha):4.39
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/667/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-22
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-08-10
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-22
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:69
ID:23472
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.22
Numer w rejestrze MPZP:22
Wewnętrzny numer MPZP:22_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-22
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-22
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Powierzchnia MPZP (ha):0.04
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/667/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-22
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-22
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:70
ID:23471
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.22
Numer w rejestrze MPZP:22
Wewnętrzny numer MPZP:22_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-22
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-22
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Powierzchnia MPZP (ha):4.35
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/667/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-22
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-22
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:71
ID:19099
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.23
Numer w rejestrze MPZP:23
Wewnętrzny numer MPZP:23_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-23
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-23
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Powierzchnia MPZP (ha):1.67
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/668/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-23
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-08-10
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-23
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:72
ID:23504
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.23
Numer w rejestrze MPZP:23
Wewnętrzny numer MPZP:23_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-23
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-23
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Powierzchnia MPZP (ha):0.02
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/668/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-23
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-23
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:73
ID:23503
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.23
Numer w rejestrze MPZP:23
Wewnętrzny numer MPZP:23_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-23
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-23
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Powierzchnia MPZP (ha):1.65
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/668/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-23
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-23
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:74
ID:19110
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.24
Numer w rejestrze MPZP:24
Wewnętrzny numer MPZP:24_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-12-02
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-24
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-24
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Powierzchnia MPZP (ha):16.28
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/669/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-24
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-08-10
Wersja do:2011-08-27
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-24
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:75
ID:23477
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.24
Numer w rejestrze MPZP:24
Wewnętrzny numer MPZP:24_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-12-02
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-24
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-24
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Powierzchnia MPZP (ha):16.08
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/669/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-24
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-24
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:76
ID:23478
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.24
Numer w rejestrze MPZP:24
Wewnętrzny numer MPZP:24_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2018-06-13
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2011-08-26
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:65
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-12-02
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-24
Data uchwalenia MPZP:2001-07-12
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-24
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Powierzchnia MPZP (ha):0.2
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXX/669/2001
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-24
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2011-08-27
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-24
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:77
ID:17633
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.16
Numer w rejestrze MPZP:16
Wewnętrzny numer MPZP:16_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-20
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw9 Bojkowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-16
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-16
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Powierzchnia MPZP (ha):7.7
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/481/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-16
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-16
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:78
ID:17634
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.16
Numer w rejestrze MPZP:16
Wewnętrzny numer MPZP:16_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-20
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw9 Bojkowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2010-09-03
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:59
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-16
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-16
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Powierzchnia MPZP (ha):0.46
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/481/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-16
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-09-04
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-16
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:79
ID:17632
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.16
Numer w rejestrze MPZP:16
Wewnętrzny numer MPZP:16_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-20
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Obw9 Bojkowska
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:1993-01-01
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa topograficzna układ 1942 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-03-30
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-16
Data uchwalenia MPZP:2000-11-16
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-16
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Powierzchnia MPZP (ha):8.15
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:5000
Numer uchwały:XXIII/481/2000
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-16
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2001-03-31
Wersja do:2010-09-04
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-16
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:80
ID:17518
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.30
Numer w rejestrze MPZP:30
Wewnętrzny numer MPZP:30_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-10-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Starych Gliwicach po południowej stronie ulicy Kozielskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Zm Stare Gliwice południe
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:1999-11-04
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-30
Data uchwalenia MPZP:2002-10-10
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-30
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4007
Powierzchnia MPZP (ha):62.86
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:1000
Numer uchwały:XLI/1010/2002
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4007
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-30
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2003-01-03
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-30
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:81
ID:6
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:
Numer w rejestrze MPZP:
Wewnętrzny numer MPZP:2016_483_PROJ
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Wschód II
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:w opracowaniu
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Etap składania uwag
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:nie dotyczy
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:
URI serwisu mapy podkładowej:
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2016-09-08
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12325,1
Data uchwalenia MPZP:
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:
Dziennik urzędowy:
Powierzchnia MPZP (ha):295.61
Źródło danych:
Skala planu:
Numer uchwały:
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:82
ID:8096
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.76
Numer w rejestrze MPZP:76
Wewnętrzny numer MPZP:76_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2011-09-30
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 2000 (18)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2011-03-17
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,10766,1
Data uchwalenia MPZP:2014-12-18
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,11838,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 6770
Powierzchnia MPZP (ha):90.87
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:II/17/2014
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 6770
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2014/6770/
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-01-15
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl/WebEditCMS/WebEditCMSAll/Get1141DownloadFile.php?DATABASE=0&IDDP=1400001002&IDFILE=1400197620&CODE=39511b83ffd1778097fb6d963e5f74f6
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:83
ID:7331
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.41
Numer w rejestrze MPZP:41
Wewnętrzny numer MPZP:41_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2010-10-16
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:62
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-06-29
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,4022,7
Data uchwalenia MPZP:2004-12-02
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Powierzchnia MPZP (ha):0.01
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXV/658/2004
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 13.01.2005 r., nr 6, poz. 99, str. 331-553
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://www.katowice.uw.gov.pl/download/s/urzad/dzienniki_urzedowe/2005/dz6p.pdf
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-10-17
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:84
ID:7330
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.41
Numer w rejestrze MPZP:41
Wewnętrzny numer MPZP:41_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-06-29
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,4022,7
Data uchwalenia MPZP:2004-12-02
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Powierzchnia MPZP (ha):90.24
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXV/658/2004
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 13.01.2005 r., nr 6, poz. 99, str. 331-553
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://www.katowice.uw.gov.pl/download/s/urzad/dzienniki_urzedowe/2005/dz6p.pdf
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-10-17
Wersja do:2015-01-15
Odnośnik do rysunku planu:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:85
ID:7950
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.41
Numer w rejestrze MPZP:41
Wewnętrzny numer MPZP:41_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2015-01-14
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:76
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-06-29
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,4022,7
Data uchwalenia MPZP:2004-12-02
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Powierzchnia MPZP (ha):90.24
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXV/658/2004
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 13.01.2005 r., nr 6, poz. 99, str. 331-553
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://www.katowice.uw.gov.pl/download/s/urzad/dzienniki_urzedowe/2005/dz6p.pdf
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-01-15
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:86
ID:7193
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.41
Numer w rejestrze MPZP:41
Wewnętrzny numer MPZP:41_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-06-29
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,4022,7
Data uchwalenia MPZP:2004-12-02
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Powierzchnia MPZP (ha):90.25
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXV/658/2004
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 13.01.2005 r., nr 6, poz. 99, str. 331-553
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://www.katowice.uw.gov.pl/download/s/urzad/dzienniki_urzedowe/2005/dz6p.pdf
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2005-01-28
Wersja do:2010-10-17
Odnośnik do rysunku planu:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:87
ID:7949
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.41
Numer w rejestrze MPZP:41
Wewnętrzny numer MPZP:41_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2000-06-29
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,4022,7
Data uchwalenia MPZP:2004-12-02
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Powierzchnia MPZP (ha):
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXV/658/2004
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 13.01.2005 r., nr 6, poz. 99, str. 331-553
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://www.katowice.uw.gov.pl/download/s/urzad/dzienniki_urzedowe/2005/dz6p.pdf
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-01-15
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2671,1
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:88
ID:7338
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.62
Numer w rejestrze MPZP:62
Wewnętrzny numer MPZP:62_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód II
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-12-13
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,1411,1
Data uchwalenia MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,10602,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2910
Powierzchnia MPZP (ha):179.78
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXVII/1091/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.09.2010 r., nr 188, poz. 2910, str. 14414-14442
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2010/2910/
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2010-10-17
Wersja do:2015-01-15
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/core/download/documents/.att/AB/WntGAOQOK4a7WoqEkXOw/XXXVII_1091_2010.jpg
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:89
ID:7935
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.62
Numer w rejestrze MPZP:62
Wewnętrzny numer MPZP:62_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód II
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:prawnie wiążący lub realizowany
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Obowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:
Data użytej mapy podkładowej:2007-12-13
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,1411,1
Data uchwalenia MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,10602,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2910
Powierzchnia MPZP (ha):179.16
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXVII/1091/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.09.2010 r., nr 188, poz. 2910, str. 14414-14442
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2010/2910/
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-01-15
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/core/download/documents/.att/AB/WntGAOQOK4a7WoqEkXOw/XXXVII_1091_2010.jpg
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
lp:90
ID:7936
Identyfikator zbioru danych przestrzennych GGK:PL.ZIPPZP.2392.62
Numer w rejestrze MPZP:62
Wewnętrzny numer MPZP:62_01_OBOW
Data i godzina wprowadzenia obiektu do zbioru lub jego zmiany:2017-09-19
Data i godzina zastąpienia lub wycofania obiektu ze zbioru:
Oficjalna nazwa MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Zwyczajowa nazwa MPZP:Żerniki Zachód II
Poziom MPZP:lokalny
Data zakończenia obowiązywania:2015-01-14
Rodzaj planu:Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ogólny etap procesu sporządzania MPZP:nieaktualny
Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP:Nieobowiązujący
Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego:76
Data użytej mapy podkładowej:2007-12-13
Odniesienie do użytej mapy podkładowej:mapa zasadnicza układ 1965 (V)
URI serwisu mapy podkładowej:Unknown
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:2004-03-25
Odniesienie do uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,1411,1
Data uchwalenia MPZP:2010-07-15
Odniesienie do uchwały o sporządzeniu MPZP:http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,10602,1
Dziennik urzędowy:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2910
Powierzchnia MPZP (ha):0.63
Źródło danych:Wektoryzacja rastra
Skala planu:2000
Numer uchwały:XXXVII/1091/2010
Szczebel, na którym przyjęto akt prawny:gmina
Dziennik urzędowy:Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 16.09.2010 r., nr 188, poz. 2910, str. 14414-14442
Odnośnik do Dziennika Urzędowego:http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2010/2910/
Tytuł uchwały:
Skrócony tytuł uchwały:
Wersja od:2015-01-15
Wersja do:
Odnośnik do rysunku planu:http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/isdp/core/download/documents/.att/AB/WntGAOQOK4a7WoqEkXOw/XXXVII_1091_2010.jpg
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz