MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Wykazy MPZP

1. Wykazy MPZP - wszystkie

Rejestr MPZP oparty jest na całej zawartości rejestru SOD i jest automatycznie odświeżany w obecnym portalu.

2. Wykazy MPZP - obowiązujące

Wykaz MPZP obowiązujących (w całości lub w części) automatycznie odświeżany w portalu planistycznym oraz oparty na automatycznej selekcji danych z rejestru w SOD o wartościach atrybutu "Stan obowiązywania": "Obowiązujący w całości" i "Obowiązujący w części"

3. Wykazy MPZP - nieobowiązujące

Wykaz MPZP nieobowiązujących (w całości lub w części) automatycznie odświeżany w portalu planistycznym oraz oparty na automatycznej selekcji danych z rejestru w SOD o wartościach atrybutu "Stan obowiązywania": "Nieobowiązujący w całości" i "Obowiązujący w części";