MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Pomoc

Skorzystanie z usługi INSPIRE

Portal Planistyczny udostępnia otwarte dane zgodnie z zaleceniami INSPIRE, umożliwiając Mieszkańcom oraz zainteresowanym podmiotom korzystanie z danych za pomocą dedykowanego lub własnego oprogramowania, a także integrowanie się z innymi systemami informacji przestrzennej.

Podstawowym sposobem udostępniania informacji jest protokół WMS (Web Map Service). Portal Planistyczny udostępnia za jego pomocą wybrane obrazy map, które można następnie wyświetlić w wybranym oprogramowaniu zgodnym z tym standardem.

Aby pobrać aktualne adresy, pod którymi znajdują się usługi generowania obrazu mapy, należy z poziomu geoportalu "Planowanie przestrzenne" rozwinąć menu wskazane na obrazie poniżej i kliknąć pozycję "Serwer WMS":

W oknie zatytułowanym "Serwer WMS" prezentowane są adresy poszczególnych usług. Każda z usług udostępnia inny zestaw danych obrazowych:

Wykorzystanie udostępnianych w ten sposób danych obrazowych zostanie tutaj przedstawione na przykładzie popularnego, otwartego oprogramowania klasy "Desktop GIS" o nazwie QGIS, w wersji 2.18.3. Oprogramowanie można pobrać spod adresu:

http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html

Aby skonfigurować wybraną usługę obrazową, należy z menu "Warstwa" wybrać pozycję "Dodaj warstwę", a następnie w menu podrzędnym kliknąć pozycję "Dodaj warstwę WMS/WMTS":

Na ekranie pojawi się pole dialogowe "Dodaj warstwy z serwera WM(T)S". Należy kliknąć przycisk "Nowa" i wypełnić formularz w polu dialogowym "Utwórz nowe połączenie WMS", podając dowolną nazwę połączenia (element "Nazwa") i wklejając adres URL (skopiowany z geoportalu) wybranej usługi obrazowej do elementu "URL":

Po zatwierdzeniu danych kliknięciem przycisku "OK" i powrocie do pola dialogowego "Dodaj warstwy z serwera WM(T)S", należy kliknąć przycisk "Połącz". Na liście poniżej pojawią się warstwy mapowe udostępniane przez wybraną usługę WMS. Aby dodać warstwy do mapy wyświetlanej w programie, należy podświetlić jedną lub więcej pozycję listy, kliknąć przycisk "Dodaj" znajdujący się u dołu okna, a na koniec kliknąć przycisk "Zamknij":