MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Rysunki MPZP

Stare Gliwice II

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "dzielnicę Stare Gliwice"

Pobierz rysunek - 21,3MB

Kozłowska

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i Kozłowskiej

Pobierz rysunek - 7,1MB

Bojków Zachód

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków", położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz połuidniową granicą miasta

Pobierz rysunek - 9,5MB

Opel II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką

Pobierz rysunek - 21,1MB

Pocztowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego

Pobierz rysunek - 0,8MB

Kopernik TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego rejon Osiedla Kopernika

Pobierz rysunek - 40,2MB

Brzezinka 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej

Pobierz rysunek - 27,7MB

Brzezinka 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego

Pobierz rysunek - 27,8 MB

Góry Chełmskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Pobierz rysunek - 3,9MB

Gwarków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej

Pobierz rysunek - 2,0MB

Brzezinka 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej

Pobierz rysunek - 23,4MB

Czechowice TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”

Pobierz rysunek - 35,1MB

Traktorzystów TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Pobierz rysunek - 7,9MB

Żerniki Zachód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Pobierz rysunek - 9,7MB

Centrum - zmiany C

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta

Pobierz rysunek - 26,4MB

A1 - Bojków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, a wschodnią i południową granicą miasta

Pobierz rysunek - 10,6MB

Kopernik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika

Pobierz rysunek - 40,2MB

Czechowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”

Pobierz rysunek - 35,1MB

Dzielnica Akademicka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”

Pobierz rysunek - 20,0MB

Auchan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową

Pobierz rysunek - 14,3MB

Centrum - zmiany B

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta

Pobierz rysunek - 13,3MB

KSSE da Vinci

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją Jana Nowaka–Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką

Pobierz rysunek - 11,1MB

Cmentarz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i Cmentarzem Komunalnym

Pobierz rysunek - 0,9MB

Traktorzystów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Pobierz rysunek - 7,9MB

Obwodnica - A4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4

Pobierz rysunek - 59,1MB

Europa Centralna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła "Gliwice-Sośnica"

Pobierz rysunek - 4,2MB

Ostropa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa

Pobierz rysunek - 82,8MB

Żerniki Zachód II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II

Pobierz rysunek - 21,1MB

Szobiszowice Zachód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze

Pobierz rysunek - 33,3MB

Szobiszowice Wschód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze

Pobierz rysunek - 51,6MB

Sikornik i Trynek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek

Pobierz rysunek - 24,3MB

Sośnica Północ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ

Pobierz rysunek - 34,6MB

Stare Gliwice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice

Pobierz rysunek - 20,4MB

Słowackiego Dolnej Wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi

Pobierz rysunek - 4,7MB

Łabędy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy

Pobierz rysunek - 85,2MB

Wilcze Gardło

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło

Pobierz rysunek - 24,8MB

Port

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice

Pobierz rysunek - 22,3MB

KSSE Pole Łabędy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Pole Łabędy”

Pobierz rysunek - 11,7MB

Ligota Zabrska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską

Pobierz rysunek - 40,6MB

A4 - A1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1

Pobierz rysunek - 15,9MB

KSSE Bojkowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice “obszar Bojkowska”

Pobierz rysunek - 4,9MB

Sośnica Południe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica-południe

Pobierz rysunek - 13,9MB

KSSE Brzezinka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Brzezinka”

Pobierz rysunek - 22,6MB

KSSE Niepaszyce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Niepaszyce”

Pobierz rysunek - 11,3MB

Centrum

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta

Pobierz rysunek - 2,0MB

Franciszkańska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej

Pobierz rysunek - 17,2MB

Bojków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach

Pobierz rysunek - 85,5MB

Stare Łabędy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy

Pobierz rysunek - 42,4MB

Żerniki Zachód ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach

Pobierz rysunek - 22,9MB

Żerniki Wschód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach

Pobierz rysunek - 37,8MB

DTŚ - A1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 32,5MB

Czechowice ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach

Pobierz rysunek - 84,3MB

Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice

Pobierz rysunek - 1,6MB

Zm Pszczyńska zjazd

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 6,1MB

Zm DTŚ - Zabrze

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 5,6MB

Zm TBS

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 11,2MB

Zm Brzezinka Północ

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ

Pobierz rysunek - 103,9MB

Zm Brzezinka Południe

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe

Pobierz rysunek - 103,9MB

Zm Zbożowa

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego rejon ul. Zbożowej w miejscu przecięcia z ul. Toszecką (projektowany zjazd z DK-88 na ulicę Toszecką)

Pobierz rysunek - 3,6MB

Zm Stare Gliwice południe

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Starych Gliwicach po południowej stronie ulicy Kozielskiej

Pobierz rysunek - 14,9MB

Zm Lidl

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,9MB

Dzielnica Akademicka ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach

Pobierz rysunek - 20,0MB

Zm Obw5 Sowińskiego

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,7MB

Zm Obrum

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,2MB

Zm Obw10 Lotnisko

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,3MB

Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 5,5MB

Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,3MB

Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,1MB

Zm Obw4 Kozielska-Andersa

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,5MB

Zm Obw12 Chemiczna

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,5MB

Zm Obw3 Okrężna

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 4,1MB

Zm Obw11 Kozielska-DK88

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,5MB

Zm Obw2 Rybnicka

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,3MB

Zm Obw9 Bojkowska

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,1MB

Zm Obw1 DK88-Okulickiego

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha

Pobierz rysunek - 3,4MB

Zm Opel mały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 260 ha

Pobierz rysunek - 1,0MB

Zm Carrefour mały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha oraz Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,0MB

Zm Bojków - Ostropa

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 7,1MB

KSSE Bocznica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 5,8457 ha, leżącego w granicach Gminy Gliwice na terenie dzielnicy Łabędy-Niepaszyce

Pobierz rysunek - 0,9MB

Zm Cmentarz Lipowy

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla poszerzenia terenu Cmentarza Lipowego

Pobierz rysunek - 3,2MB

Kopernik ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu lezącego w granicach administracyjnych miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 20,7MB

Zm Carrefour

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,9MB

Zm Brzezinka komercyjne

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,2MB

Zm Potok Ostropka

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,2MB

Zm Auchan ARCH

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,9MB

KSSE Niepaszyce ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 54 ha

Pobierz rysunek - 4,3MB

KSSE Brzezinka ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 162 ha

Pobierz rysunek - 4,8MB

KSSE da Vinci ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 50 ha

Pobierz rysunek - 5,3MB

Opel

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha

Pobierz rysunek - 10,7MB