MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Pomoc

Pobranie rejestru, wyszukiwanie

Portal Planistyczny pozwala na wyszukiwanie oraz pobieranie danych zawartych w rejestrach MPZP.

Wyszukiwanie planów MPZP może odbywać się na dwa sposoby: Poprzez podanie obrębu oraz numeru działki lub ulicy i punktu adresowego.

Wyszukiwanie poprzez podnie obrębu oraz numeru działki:

Wyszukanie polega na wybraniu z listy rozwijanej obrębu a w drugim kroku numeru działki. Możliwe jest wyszukiwanie informacji na podany dzień - w tym celu należy zaznaczyć "checkbox" - "informacja na dzień" oraz wpisać odpowiednią datę. Można użyć kalendarza znajdującego się w formularzu.

Poniższy ekran przedstawia wybór obrębu na dany dzień 2017-08-20:

Wyniki wyszukiwania prezentują sie w odpowiednim zestawieniu:

Wyszukiwanie poprzez podnie ulicy oraz punktu adresowego:

Wyszukanie polega na wybraniu z listy rozwijanej odpowiedniej ulicy a w drugim kroku numeru punktu adresowego. Możliwe jest wyszukiwanie informacji na podany dzień - w tym celu należy zaznaczyć "checkbox" - "informacja na dzień" oraz wpisać odpowiednią datę. Można użyć kalendarza znajdującego się w formularzu.

Poniższy ekran przedstawia wybór obrębu na dany dzień 2017-08-20 - w przypadku braku planów MPZP na dany dzień lub podany punkt adresowy (analogicznie obręb i numer działki) fakt jest sygnalizowany odpowiednim komunikatem.

Pobieranie rejestrów:

Możliwe jest pobranie zebranych danych MPZP na lokalny komputer. Format danych jaki został zaimplementowany to CSV - pozwala on na otworzenie danych w typowych programach oraz arkuszach kalkulacyjnych (takich jak Excel czy Calc)

Kliknięcie w odpowiedni link spowoduje uruchomienie procesu pobierania danych - zwyczajowo komputer będzie podpowiadał możliwość otwarcia pliku w domyślnym programie lub zapis pliku na dysk.

Pobrane dane mogą zostać poddane analizie lub innym procesom sortowania czy wyszukiwania. Poniższy ekran wizualizuje dane otwarte w arkuszu Excel 2016.