MSIP | en-Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Wyszukiwanie planów MPZP

W wyszukiwarce można sprawdzić obowjązujące przeznacznie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należy wybrać z listy numer obrębu a następnie numer działki.

W wyniku otrzymamy nazwę obowiązującego na danym terenie planu wraz z informacją o przeznaczeniu terenu

W wyszukiwarce istnieje również możliwość sprawdzenie jakie było przeznaczenie terenu w przeszłości. W tym celu należy zaznaczyć checkbox "Informacja na dzień" a następnie z kalendarza wybrać interesującą nas datę.

Powyższa informacja nie stanowi dokumentu jakim jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.