MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Filmy instruktażowe

Film 1: Jak dotrzeć do portalu i geoportalu planistycznego ?

Film 2: Źródło informacji o danych planistycznych

Film 3: Podstawowe narzędzia i funkcjonalności mapy

Film 4: Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Film 5: Jak przeglądać dane planistyczne?

Film 6: Jak złożyć wniosek i uwagę do MPZP?

Film 7: Jak złożyć wniosek dotyczący planowania przestrzennego z wykorzystaniem SEKAP ?

Film 8: Jak przygotować załącznik mapowy do wniosku?

Film 9: Jak skorzystać z usług INSPIRE w MSIP ?