MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Filmy instruktażowe

Film 1: Jak dotrzeć do portalu i geoportalu planistycznego

Film 2: Portal Planistyczny - źródło informacji o danych planistycznych