MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Inwentaryzacja zieleni


  Baza danych przestrzennych udostępniająca informacje o szacie roślinnej zarówno na terenach publicznych jak i prywatnych, obejmującej:

  • drzewa iglaste,
  • drzewa liściaste,
  • krzewy,
  • łąki,
  • lasy,
  • nieużytki,
  • ogródki działkowe,
  • powierzchnie zakrzewione,
  • obiekty sportowe,
  • trawniki,
  • uprawy,
  • zieleń w pasie drogowym,
  • zieleń na terenach prywatnych,
  • żywopłoty,
  • cmentarze,
  • kwietniki obszarowe.