MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Wyszukiwanie planów MPZP

W wyszukiwarce można sprawdzić obowiązujące przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należy wybrać z listy numer obrębu, a następnie numer działki.

W wyniku otrzymamy nazwę obowiązującego na danym terenie planu wraz z informacją o przeznaczeniu terenu.

W wyszukiwarce istnieje również możliwość sprawdzenia, jakie było przeznaczenie terenu w przeszłości. W tym celu należy zaznaczyć checkbox „Informacja na dzień”, a następnie z kalendarza wybrać interesującą nas datę.

Powyższa informacja nie stanowi dokumentu, jakim jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.