MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Wyszukiwanie planów MPZP

Przegladanie planów może odbywać się poprzez: wskazanie obrębu oraz numeru działki.

Powyższa informacja nie stanowi dokumentu jakim jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.